Podmínky užití

Podmínky užití – ŘekniJak.cz

Od okamžiku vstupu na internetové stránky ŘekniJak.cz (dále jen server), po celou dobu jejich prohlížení i po jejich opuštění berete na vědomí a souhlasíte s následujícími podmínkami užití, které se aplikují na veškerý publikovaný obsah na serveru.

Všeobecné informace

Všechny informace uvedené na serveru jsou pouze informativní a provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za jejich užití.

Provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za případné následky přípravy jakýchkoli receptů či postupů uvedených na serveru.

Uživatelé serveru berou na vědomí skutečnosti uvedené v sekci ochrana soukromí a prohlašují, že si tyto skutečnosti přečetli, jsou si jich vědomi a souhlasí s nimi.

 

Autorství a autorská práva

Každý autor článku nebo jakéhokoli obsahu na serveru (dále jen autor) je přímo odpovědný za obsah publikovaný pod jeho jménem (dále jen autorské dílo). Autor v okamžiku poskytnutí autorského díla prohlašuje, že je jeho jediným autorem, případně vlastní všechna potřebná práva pro šíření daného obsahu včetně fotografií a celé autorské dílo neporušuje platné zákony České Republiky ani není v rozporu s dobrými mravy.

Autor v okamžiku poskytnutí autorského díla převádí autorská práva na provozovatele serveru a prohlašuje, že tak jedná dobrovolně a bez nátlaku. Autor dále souhlasí s tím, že provozovatel serveru získává v okamžiku vydání autorského díla veškerá potřebná práva pro publikaci daného obsahu a tato na něj bez dalšího převádí. Provozovatel si vyhrazuje právo dané autorské dílo dále upravovat, šířit a nakládat s ním dle vlastního uvážení, včetně případného odstranění ze serveru.

Provozovatel serveru má na základě výše uvedených skutečností výhradní právo na veškerý obsah. Textový obsah webu ŘekniJak.cz podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 ČeskoTato licence se nevztahuje na fotografie, ilustrace a jakýkoli další grafický obsah (viz následující).

 

Fotografie a ilustrace

Provozovatel prohlašuje, že veškeré publikované fotografie či ilustrace (dále jen fotografie) pochází z vlastních zdrojů, případně má písemný souhlas vlastníka k jejich publikaci. Fotografie dále mohou pocházet z fotobank DreamstimeFotoliaPhotoXpressstock.xchngShutterstock a PhotoDune, a dalších, kde byly buď staženy zdarma (dle konkrétních podmínek dané fotobanky), případně byla řádně zakoupena licence k publikaci dané fotografie. Licence jsou vlastněny provozovatelem serveru a uživatelé serveru nemají právo na jejich užití, šíření či další publikaci.

Fotografie u jakéhokoli obsahu serveru jsou pouze informační či ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za případné škody či ztráty způsobené nerespektováním tohoto prohlášení.

 

Registrace

Registrací se rozumí vyplnění registračního formuláře, zadání všech povinných a volitelně také nepovinných údajů a následné odeslání formuláře. Uživatel webu získá možnost přihlásit se se svými přihlašovacími údaji k webu a díky tomu dostane možnost přidávat komentáře ke článkům, receptům a dalšímu obsahu, který je k tomuto uzpůsoben. Provozovatel se zavazuje neposkytovat jakékoli takto předané údaje třetím osobám, jak je blíže specifikováno v sekci ochrana soukromí.

Registrací uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním informačních emailů a obchodních sdělení. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat, a to buď písemně na adresu provozovatele serveru, nebo na lze postupovat dle návodu na konci každého informačního e-mailu.

 

Komentáře a veřejné diskuze

Provozovatel serveru se zříká veškeré odpovědnosti za příspěvky, které na server vložili uživatelé serveru. Ti tak činí s vědomím, že je přísně zakázáno na server vkládat pornografické materiály, nelegální obsah, obsah porušující platné zákony České Republiky, obsah porušující dobré mravy, nepravdivé či jinak zavádějící informace, reklamu, placená telefonní čísla, což zahrnuje také odkazy na všechen zmíněný druh obsahu.

Provozovatel si vyhrazuje právo moderovat či jakkoli jinak kontrolovat a upravovat komentáře i diskuzi, přičemž má právo bez předchozího upozornění uživatelský příspěvek smazat, editovat či jakkoli upravit nebo použít dle vlastního uvážení. Uživatel serveru v okamžiku vkládání komentáře bere tyto skutečností na vědomí.

 

Reklama na serveru

Provozovatel nenese odpovědnost za informace ani obsah uvedený na reklamních bannerech ani dalších prostorech serveru vyhrazených pro reklamu. Provozovatel dále prohlašuje, že není jejich autorem. Firma, soukromá osoba, nebo jakýkoli subjekt, jehož reklama je na serveru umístěna (dále jen inzerent) prohlašuje, že je autorem všech podkladů i materiálů, které reklamní sdělení obsahuje, je pravdivé a neporušuje zákony České Republiky ani není v rozporu s dobrými mravy.

Provozovatel serveru si vyhrazuje právo v případě podezření pro porušení výše uvedených podmínek reklamu bez dalšího ze serveru odstranit bez nároku inzerenta na ušlý zisk nebo návrat vložených finančních prostředků.

 

Provozovatel, Kontaktní údaje

Provozovatel webu je

  • Antonín Poruba
  • IČO 73342513

Kontakt:

  • admin@reknijak.cz
  • (+420) 777 953 906