Jak napsat životopis & vzor životopisu

Potřebujete vědět jak napsat životopis? Životopis nebo CV (Curriculum Vitae) je souhrn vašeho vzdělání a pracovních zkušeností. Jeho účelem je nastínit vaše předpoklady a znalosti pro výkon pracovní pozice o kterou se ucházíte na 1-2 stránkách (pokud není vyžadováno jinak). V tomto článku vám ukážeme, jak napsat atraktivní strukturovaný životopis a navíc přiložíme vzor životopisu, podle kterého si můžete svůj vlastní životopis vyplnit.

 

Co vzít na vědomí při psaní životopisu:

Čtení životopisu potenciálním zaměstnavatelem zabere přibližně 30-60 vteřin. Proto musí atraktivní životopis zaujmout (pozitivně) čtenářovu pozornost, vzbudit zájem a přinutit jej aby se o vás chtěl dozvědět více.

Pro maximální efektivitu by měl být:

Jednoduchý (dobře zorganizovaný, čitelný, jednoduše srozumitelný)
Stručný (bez opakujících se informací, krátký)
Kompletní (zahrnout všechny relevantní informace)
Konzistentní (nemixovat styly, stejné pořadí při prezentaci)
Aktuální (uveďte data se všemi informacemi; revidujte životopis nejméně jednou ročně)
I když je obsah je klíčový, měli byste si také uvědomit jakého obrazu o sobě chcete docílit. Pamatujte si, že CV může být váš první kontakt s potenciálním zaměstnavatelem. Musí být tedy vizuálně přitažlivý a nesmí obsahovat žádné gramatické chyby.

 

Co musíte zahrnout do vašeho životopisu

Níže uvedené kategorie jsou běžně uváděny v životopise. Nicméně, žádný životopis neobsahuje všechny a některé životopisy mohou obsahovat i jiné kategorie než níže uvedené. Základní pravidlo je že vaše unikátní pracovní zkušenosti a vzdělání by mělo být prezentováno pro dosáhnutí nejlepšího efektu.

První krok v tvorbě životopisu je sepsat všechny relevantní informace a později je setřídit do kategorií. Poté co máte sepsány všechny relevantní informace, vytvořte základní hierarchii pro nejdůležitější body ve vašem životopisu. Ostatní informace mohou být poté seřazeny níže podle své důležitosti a významu sestupně.

Význam a důležitost jednotlivých informací se může lišit pro jednotlivé zaměstnavatele. Zkuste si sebe představit očima potenciálního zaměstnavatele. Například pokud se budete ucházet o pozici grafika, vaše umělecké vzdělání může být jedno z nejdůležitějších v celém CV. Pokud se ale ucházíte o pozici v bance, pak zřejmě nebude tak důležité jak umíte kreslit.

Možné sekce pro váš životopis

 • Základní informace o vás (Jméno, věk, kontakt, stav, …)
 • Vzdělání (univerzita, střední škola, odborné kurzy, …)
 • Pracovní zkušenosti (předchozí nebo současné zaměstnání, stáže, …)
 • Další zkušenosti a znalosti (dobrovolná činnost, školení, …)
 • Jazyky a zahraniční cesty
 • Počítačové a kancelářské dovednosti
 • Ostatní (členství, sdružení, konference, …)
 • Reference (na vyžádání)
 • Fotografie (na vyžádání)

Následující doplňující sekce mohou být také důležité, například když se ucházíte o akademickou pozici nebo grant.

 • Název disertační práce a vedoucí
 • Osvědčení, Certifikáty, Ocenění, Vyznamenání, Patenty
 • Přijaté granty
 • Publikace a prezentace

Základní informace

Vaše jméno by mělo být v záhlaví každé stránky. Přidejte vaše osobní data: Datum narození (den, měsíc, rok), národnost, aktuální adresa, telefonní číslo a e-mail (pouze pokud kontrolujete svůj email pravidelně), zdravotní stav (volitelně), rodinný stav (volitelně).

Vzdělání

Uveďte vzdělání od nejvyššího chronologicky. Název univerzity/střední školy a oboru, datum ukončení a dosažený titul/maturita/výuční list. Pokud stále studujete, uveďte předpokládané datum ukončení a předpokládaný dosažený titul/úroveň. Pokud žádáte o akademickou pozici nebo grant, je standardem uvést jméno svého poradce a název diplomové práce. Pokud žádáte o profesní pozici, uveďte to pouze v případě, že je to důležité.

 

Pracovní zkušenosti

Seznam pracovních míst (na částečný úvazek, na plný úvazek, dočasný a trvalý), které se vztahují k typu hledané práce.
Zahrňte: firma (organizace), oddělení, pozice, od kdy do kdy, stručný popis vašich činností / povinností, počet podřízených (u vedoucích pozic).

 

Další zkušenosti a znalosti

Výčet jiných druhů zkušeností (včetně dobrovolnické práce a školení) může vylepšit vaše CV.

 

Jazyky a zahraniční cesty

Pro každý jazyk (včetně mateřského) uveďte úroveň vašich znalostí jak slovem, tak písmem. Zvolte jednu z těchto úrovní: základní, mírně pokročilý, pokročilý, výborný, rodilý mluvčí. Můžete také využít hodnocení dle Europass:

 • A1 – slabší pasivní znalost cizího jazyka
 • A2 – pasivní znalost cizího jazyka
 • B1 – znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni
 • B2 – znalost cizího jazyka na dobré komunikativní úrovni
 • C1 – velmi dobrá znalost cizího jazyka
 • C2 – výborná znalost cizího jazyka

Uveďte všechny certifikáty nebo jazykové školy. Mezinárodní cestování, jazykové výměny a prodloužené pobyty v zahraničí jsou velmi důležité, protože dokazují vaši schopnost přizpůsobit se a váš zájem o svět.

 

Reference

Je zcela obvyklé zahrnout do žádosti referenční dopisy od bývalých zaměstnavatelů. Neposílejte originály, pošlete kvalitní kopii.

 

Fotografie

Poslat fotografii spolu se životopisem je naprosto obvyklé, ale ne nezbytné. Někteří zaměstnavatelé ji vyžadují, jiní ne. Vždy se podívejte na informace pro uchazeče o danou pozici. Pokud se rozhodnete fotografii do CV přidat, je lepší poslat takovýto životopis v editovatelné podobě (např. ve Wordu), aby zaměstnavatelé měli možnost fotografii odstranit před distribucí vašeho CV na jednotlivé oddělení.

 

Osvědčení, Certifikáty, Ocenění, Vyznamenání, Patenty

Přidejte seznam relevantních certifikátů, osvědčení atd. včetně roku absolvování a stručného popisu několika slovy.

 

Granty

Uveďte název grantu, název udělující agentury, datum přijetí a účelu projektu.

 

Vzory životopisu

Níže můžete stáhnout dva vzory životopisu v českém jazyce.

 

Další vzory životopisů můžete najít například zde:

Vzory životopisů v angličtině můžete stáhnout například zde:

Tony
Author: Tony

Blogger, průměrný hokejista, špatný kytarista, vášnivý jedlík, milující otec dvou dětí, GEEK, někdy trošku NERD, nadšenec do DIY

Shrnutí
Jak napsat životopis & vzor životopisu
Název článku
Jak napsat životopis & vzor životopisu
Popis
Potřebujete vědět jak napsat životopis? Životopis nebo CV (Curriculum Vitae) je souhrn vašeho vzdělání a pracovních zkušeností. Jeho účelem je nastínit vaše předpoklady a znalosti pro výkon pracovní pozice o kterou se ucházíte na 1-2 stránkách (pokud není vyžadováno jinak). V tomto článku vám ukážeme, jak napsat atraktivní strukturovaný životopis a navíc přiložíme vzor životopisu, podle kterého si můžete svůj vlastní životopis vyplnit.
Autor
Vydavatel
ŘekniJak.cz
Logo vydavatele
Sdílejte tento článek na sociálních sítích:
Dík! Už se vám to líbilo