Jak vybrat tepelné čerpadlo: Porovnání čerpadel typu split vs. monoblok

Tepelná čerpadla jsou stále populárnějším způsobem vytápění a chlazení domů. Mají schopnost přenášet teplo z jednoho místa na druhé pomocí přírodního prostředí, což je energeticky efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Při výběru tepelného čerpadla se však musíte rozhodnout, zda chcete čerpadlo typu split nebo monoblok. V tomto článku se podíváme na oba tyto typy a provedeme porovnání, abyste mohli udělat informované rozhodnutí.

 

Split tepelná čerpadla:

  • Split tepelná čerpadla jsou složena ze dvou hlavních částí: vnější jednotky a vnitřní jednotky. Vnější jednotka obsahuje kompresor a kondenzátor, zatímco vnitřní jednotka obsahuje expanzní ventil a výparník. Tato konfigurace umožňuje oddělení hlavních komponent čerpadla, což umožňuje flexibilitu instalace.

Výhody split tepelných čerpadel:

 • Tichý provoz: Vnitřní jednotka je obvykle umístěna uvnitř budovy, což zajišťuje tichý provoz. Hlučnější vnější jednotka je umístěna venku, takže nevytváří rušivý hluk uvnitř domu.
 • Větší flexibilita při instalaci: Split čerpadla umožňují různé možnosti instalace, včetně umístění vnitřní jednotky na stěnu nebo na podlahu a umístění vnější jednotky na střechu, balkon nebo dvůr.
 • Nižší náklady na údržbu: Díky oddělení vnější a vnitřní jednotky je údržba jednodušší a levnější. V případě poruchy nebo potřeby opravy lze snadno přístupovat k dané části bez narušení celého systému.

Nevýhody split tepelných čerpadel:

 • Vyšší počáteční náklady: Split tepelná čerpadla obecně vyžadují vyšší počáteční investici v porovnání s monoblokovými čerpadly. To je způsobeno potřebou nákupu a instalace jak vnější, tak vnitřní jednotky.
 • Náročnější instalace: Instalace split tepelného čerpadla vyžaduje práci spojenou s propojením vnější a vnitřní jednotky. To může znamenat větší náklady na instalaci a delší dobu dokončení projektu.

 

Monoblok tepelná čerpadla:

  • Monoblok tepelná čerpadla mají všechny své hlavní komponenty umístěny v jedné jednotce. To znamená, že kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník jsou umístěny v jednom zařízení. Monoblok tepelná čerpadla jsou obvykle menší a jednodušší na instalaci.

Výhody monoblok tepelných čerpadel:

 • Jednoduchá instalace: Monoblok čerpadla mají jednoduchou instalaci, protože všechny komponenty jsou již integrované do jedné jednotky. To snižuje náklady na instalaci a zkracuje čas potřebný pro dokončení projektu.
 • Nižší počáteční náklady: Monoblok čerpadla obecně vyžadují nižší počáteční investici než split čerpadla, protože je potřeba zakoupit a nainstalovat pouze jednu jednotku.

Nevýhody monoblok tepelných čerpadel:

 • Vyšší hluk: Protože všechny komponenty jsou umístěny v jedné jednotce, může to vést k většímu hlučnosti během provozu, protože hluk z kompresoru a ventilátoru bude vnímán v blízkosti domu.
 • Omezené možnosti instalace: Monoblok tepelná čerpadla mají omezenější možnosti instalace, protože všechny komponenty jsou integrovány do jedné jednotky. To může omezit možnosti umístění v různých prostorách.

Při výběru mezi split a monoblokovým tepelným čerpadlem je důležité zvážit vaše individuální potřeby, požadavky a omezení prostoru. Je také vhodné konzultovat s odborníkem na tepelná čerpadla, který vám může poskytnout další informace a doporučení na základě konkrétních podmínek vašeho domova.

Je také důležité vzít v úvahu energetickou účinnost, výkon a spolehlivost tepelného čerpadla při rozhodování. Nezapomeňte zvážit i další faktory, jako jsou náklady na provoz a údržbu, dlouhodobá životnost a dostupnost servisních služeb.

Celkově vzato, jaký typ tepelného čerpadla je pro vás nejvhodnější, závisí na mnoha faktorech. Provedením podrobné analýzy vašich potřeb, prostorových omezení a porovnáním vlastností a výhod obou typů čerpadel, budete mít lepší představu o tom, jaké tepelné čerpadlo je pro váš domov nejlepší volbou.

Tony
Author: Tony

Blogger, průměrný hokejista, špatný kytarista, vášnivý jedlík, milující otec dvou dětí, GEEK, někdy trošku NERD, nadšenec do DIY

Shrnutí
Jak vybrat tepelné čerpadlo: Porovnání čerpadel typu split vs. monoblok
Název článku
Jak vybrat tepelné čerpadlo: Porovnání čerpadel typu split vs. monoblok
Popis
Při výběru tepelného čerpadla se musíte rozhodnout, zda chcete čerpadlo typu split nebo monoblok. V tomto článku se podíváme na oba tyto typy a provedeme porovnání, abyste mohli udělat informované rozhodnutí.
Autor
Vydavatel
ŘekniJak.cz
Logo vydavatele
Sdílejte tento článek na sociálních sítích:
Dík! Už se vám to líbilo