Venkovní rozvody – Stavba domu svépomocí – Epizoda 15

Další etapou při stavbě našeho domu byly venkovní rozvody inženýrských sítí. Musíme položit přívod elektřiny do domu včetně budoucího ovládání brány. Dále přívod vody do domu, včetně revizní šachty, kanalizační svod do jímky, tlakovou kanalizaci do horní ulice, retenční nádrž a napojení na okapové svody, přívod vody z retenční nádrže do domu. Dále nesmíme zapomenout na elektrické přípojky pro čerpadla retenčky a jímky. A nakonec ještě drenáž okolo domu.+

Nejprve jsme vykopali díry pro retenční nádrž, revizní vodovodní šachtu a jímku a zpevnili dno zhutněným makadamem. Všechny nádrže jsme zvolili samonosné, takže není nutné betonovat základ. Nádrže jsme umístili na zhutněný makadam a vyrovnali pomocí vodováhy. Poté jsme je zasypali až po montážní otvory pro přívody inženýrských sítí.

Dále bylo potřeba vykopat drážky pro všechny rozvody. Tady jsem si pomohl minibagrem z půjčovny a za 2 dny byly výkopy připraveny na položení rozvodů. Jak jsem se bavil s minibagrem bude v některém z dalších videí. Použití bagru z půjčovny je vždy na zvážení. Ne vždy je to levnější než si zavolat profíka, který vám to vykope mnohem rychleji.

Dále jsme připojili veškeré inženýrské sítě. Kanalizační potrubí od domu k jímce, elektrické přívody do domu a také naopak z domu k rozvaděči přípravu na bránu a vodovodní a drenážní potrubí. Všechny rozvody je nutné před zásypem obsypat pískem, aby nedošlo k poškození během zásypu. Před zásypem jsme také položili výstražnou fólii pro označení sítí.

Nakonec bylo nutné ještě vykopat drážku pro tlakovou kanalizaci. Pod domem nemáme k dispozici kanalizaci a není možné použít ani čističku, kvůli nedostatku vsaků, proto jsme se rozhodli pro kanalizaci tlakovou do horní ulice, kde kanalizace je. Kanalizace je přibližně 80 metrů daleko a přibližně 10 metrů nad úrovní domu. Nakonec jsem se domluvil se sousedy a ti se také připojili stejným výkopem ke kanalizaci. Pro tlakovou kanalizaci jsme museli vyběhat extra povolení, je nutný také projekt.

Jakmile byly všechny sítě a nádrže umístěny, přišel čas na finální terénní úpravy. Bagr vše zasypal, srovnal a zavezl ornicí. V některém z dalších videí vám ukážu, jak probíhalo terénní modelování našeho svažitého pozemku.

Tony
Author: Tony

Blogger, průměrný hokejista, špatný kytarista, vášnivý jedlík, milující otec dvou dětí, GEEK, někdy trošku NERD, nadšenec do DIY

Summary
Venkovní rozvody - Stavba domu svépomocí - Epizoda 15
Title
Venkovní rozvody - Stavba domu svépomocí - Epizoda 15
Description

Další etapou při stavbě našeho domu byly venkovní rozvody inženýrských sítí. Musíme položit přívod elektřiny do domu včetně budoucího ovládání brány. Dále přívod vody do domu, včetně revizní šachty, kanalizační svod do jímky, tlakovou kanalizaci do horní ulice, retenční nádrž a napojení na okapové svody, přívod vody z retenční nádrže do domu. Dále nesmíme zapomenout na elektrické přípojky pro čerpadla retenčky a jímky. A nakonec ještě drenáž okolo domu.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích:
Dík! Už se vám to líbilo