Co je potřeba ke stavebnímu povolení v roce 2021

Co je potřeba ke stavebnímu povolení v roce 2021? Máte pozemek na kterém chcete stavět? To je teprve začátek dlouhé cesty. Než skutečně kopnete do země a začnete budovat svůj vysněný dům, čeká vás dlouhý maraton získávání všelijakých vyjádření, posudků a dokumentů, které budete potřebovat k podání žádosti na stavebním úřadě.

Obrňte se pořádnou dávkou trpělivosti a připravte si balík peněz na jejich vyřízení . Pokud nemáte čas nebo chuť se do tohoto byrokratického pekla pouštět svépomocí, nejjednodušší způsob je zadat vyřízení potřebné dokumentace projektantovi. Nebude to samozřejmě zadarmo. V závislosti na složitosti potřebné dokumentace to může být 20 až 100 tisíc korun navíc k ceně za projektovou dokumentaci.

Pokud si ale věříte že to zvládnete sami, můžete nějaké ty kačky ušetřit. V tomto článku vám popíšu, jak jsem toto martyrium podstupoval já, jaké byly potřeba dokumenty, kde je vyžádat a kolik mě to stálo.

V závislosti na vaší lokalitě a na vašem stavebním úřadě se můžou dokumenty lišit, může jich být méně nebo více. Na začátku všeho tedy zajděte na svůj stavební úřad, nebo zavolejte, a vyžádejte si pro vaši lokalitu soupis všech potřebných dokumentů, které musíte pro vaši zamýšlenou stavbu na stavebním úřadě předložit. My jsme obdrželi hezky přehledný seznam:

Co je potřeba ke stavebnímu povolení v roce 2021

Projektová část:

1.1 Plná moc projektantovi k zastupování (pokud je potřeba)
1.2 Projektová dokumentace vypracována oprávněnou osobou – 3x paré
– A průvodní zpráva
– B souhrnná technická zpráva
– C koordinační výkres
– D technická zpráva
– základy, půdorysy, pohledy, řezy, výkres krovu
– schématické rozvody – vody, kanalizace, vytápění, elektro, hromosvod, vzduchotechnika
– výkresy přípojek včetně napojení na sítě tech. vybavení
– vsakovací jímka pro dešťové vody, ČOV
– výkresy zpevněné plochy, výkresy oplocení – uliční
– Průkaz energetické náročnosti budovy
– Požární zpráva
1.3 Hydrologické posouzení lokality a návrh posouzení způsobu vsakování dešťových vod
1.4 Protokol radonového indexu pozemku
1.5 Souhlas s požárně nebezpečným prostorem pokud bude zakreslen dle požární zprávy
1.6 Posouzení stability pozemku – pokud máte v okolí sesuvné území

Vyjadřovací část:

2.1 CETIN a.s. Praha – vyjádření
2.2 ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci distribuční sítě
2.3 ČEZ Distribuce, a.s. – stanovisko pokud je ochranné pásmo
2.4 ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o trvalé připojení k distribuční soustavě
2.5 ČEZ ICT Services, a.s. Praha – sdělení
2.6 ČEPS
2.7 Telco Pro Services, a.s. Praha – sdělení
2.8 GridServices, s.r.o./GasNet Brno – stanovisko, stavební režim
2.9 GridServices, s.r.o./GasNet Brno – smlouva o trvalé připojení k plyn. zařízení
2.10 VaK (případně jiný správce vodovodního a kanalizačního řadu) – vyjádření
2.11 Správce veřejného osvětlení – vyjádření
2.12 České Radiokomunikace a.s. – vyjádření
2.13 T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření
2.14 Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření
2.15 Správce kabelové televize nebo kabelového internetu – vyjádření
2.16 Dopravní inspektorát – vyjádření ke sjezdu
2.17 Obecní úřad – stanovisko
2.18 Obecní úřad – existence sítí
2.19 Obecní úřad – rozhodnutí o připojení ke sjezdu na místní komunikaci
2.20 Krajská hygienická stanice – závazné stanovisko
2.21 Souhlasy sousedních vlastníků – stavba na cizím pozemku i přípojka (vyznačen na situačním výkresu)
2.22 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO – závazné stanovisko
2.23 Hasičský záchranný sbor – nad 200m2
2.24 Hypoteční banka, a.s. – závazné stanovisko, pokud stavba přesáhne 200m2

Schvalovací část:

3.1 Městský Úřad, odbor ŽP – koordinované závazné stanovisko
3.2 Městský Úřad, odbor ŽP – závazné stanovisko pokud se bude povolovat Studna nebo ČOV
3.3 Městský Úřad, odbor ŽP – rozhodnutí o odnětí ZPF nebo souhlas

4 Společné oznámení záměru

 

Pro lepší přehled jsme pro vás připravili tento seznam v Excel tabulce. Můžete si jej stáhnout a postupně odškrtávat.

 

Projektová část:

Začneme hezky od začátku s projektovou částí.
Jakmile máte nějakou představu o vašem budoucím domě, vaše první kroky vedou za projektantem. Můžete si samozřejmě koupit již hotový projekt, ale my tuto možnost nevyužili, takže o výhodách a nevýhodách se moc rozepisovat nebudu, snad jen to, že u hotového projektu z katalogu máte minimální možnosti jak si projekt přizpůsobit vaším potřebám.

1.1 Plná moc pro projektanta

Plná moc není nutností vždy, ale je vyžadována pokud chcete aby vás projektant zastupoval při jednání se stavebním úřadem a ostatními odbory městského úřadu. Vzor plné moci pro projektanta stáhnete zde.

1.2 Projektová dokumentace

O tvorbě návrhu vašeho vysněného domu budu psát v dalším článku. S nějakým návrhem tedy zajdete za vaším projektantem a ten začne pracovat na projektové dokumentaci (dále jen PD). Součástí projektové dokumentace jsou všechny části uvedené v bodě 1.2, takže jakmile projektant svou práci dokončí, můžete si odškrtnout velkou část svého seznamu. Pro tvorbu kompletní PD ale bude projektant potřebovat vyjádření distributora elektřiny, plynu a ostatních sítí, které mají ochranné pásma. Proto již od začátku tvorby PD musíte oslovit všechny subjekty uvedené v bodě 2.x a vyžádat si jejich stanoviska. Stavební úřad totiž mnohdy vyžaduje mít jejich stanoviska a podmínky zapracovány do projektové dokumentace. Je to ale trošku začarovaný kruh, protože pro vydání stanoviska potřebujete PD a tyto stanoviska opět do PD zapracujete. Práce projektanta tedy nekončí první verzí PD, dokumentace bude následně potřebovat úpravy a doplnění.

Součástí PD musí být:

 • A průvodní zpráva
 • B souhrnná technická zpráva
 • C koordinační výkres
 • D technická zpráva
 • základy, půdorysy, pohledy, řezy, výkres krovu
 • schématické rozvody – vody, kanalizace, vytápění, elektro, hromosvod, vzduchotechnika
 • výkresy přípojek včetně napojení na sítě tech. vybavení
 • vsakovací jímka pro dešťové vody, ČOV
 • výkresy zpevněné plochy, výkresy oplocení – uliční
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Požární zpráva

 

1.3 Hydrologické posouzení lokality a návrh posouzení způsobu vsakování dešťových vod

Hydrogeologický posudek se provádí vždy, pokud chceme vybudovat jakýkoli vodní zdroj, nebo vypouštět dešťové a odpadní vody do podzemních vod a toto posouzení objednává stavebník. Pokud je vaším stavebním úřadem vyžadován, je potřeba jej začít řešit co nejdříve. Firem, které se tímto zabývají není mnoho a pokud se strefíte do zrovna probíhajícího stavebního boomu (jako my), tak si na tento posudek počkáte klidně i 3 měsíce. Cena za tento posudek se podle našich zkušeností v roce 2021 pohybuje mezi 15 do 25 tisíci korunami. Je to tedy jedna z nejdražších položek na vašem seznamu, počítejte s tím ve svém rozpočtu. Navíc tento posudek většinou budete potřebovat již při vyřizování koordinovaného závazného stanoviska (bod 3.1)

1.4 Protokol radonového indexu pozemku

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn, který se z hornin uvolňuje do vzduchu. Je to skrytý zabiják, proto je nutná jeho kontrola. Měření radonu vám provede specialista přímo na vašem pozemku. Tady to většinou stíhají do 1-2 týdnů a stojí to cca 2200kč. Na základě toho by měl projektant navrhnout izolaci základů.

1.5 Souhlas s požárně nebezpečným prostorem pokud bude zakreslen dle požární zprávy

Pokud podle projektové dokumentace požárně nebezpečný prostor (červené bubliny) zasahuje do sousedního pozemku, musíte požádat majitele pozemku o souhlas s PNP. Nechejte tedy souseda/sousedy podepsat také výkres s vyznačeným PNP.

požárně nebezpečný prostor – bubliny

1.6 Posouzení stability pozemku – pokud máte v okolí sesuvné území

Tohle je trošku oříšek. Na stavebním úřadě na odboru územního plánování vám dají informaci o tom, zda je váš pozemek zasažen nějakým sesuvným územím. Pokud ano, budete si muset obstarat posouzení stability pozemku od geologa. Tohle posouzení vám geolog vypracuje spolu s hydrologickým posudkem. Počítejte však že to zvýší cenu prací geologa a za tento posudek zaplatíte 5-10 tisíc navíc. Geolog provede několik sond na vašem pozemku a pokud je vše OK, dá vám posudek že sesuv nehrozí. Pokud ale najde problém, může se stát že budete muset budovat opěrné zdi nebo jiné opatření proti možnému sesuvu. V extrémním případě vám vůbec nepovolí na pozemku stavět. Opět, stejně jako u hydrologického průzkumu počítejte s delší dobou k jeho vypracování.

To je vše k projektové části dokumentace, nyní se podíváme na zoubek vyjadřovací části.

 

Vyjadřovací část:

Doba digitální občas přináší i dobré nápady a usnadnění. Většinu vyjádření se vám povede získat pouze vyplněním několika formulářů na webu. My začneme tím nejlepším. Řeč je o aplikaci Utility report od MAVISu. Tahle geniální webová aplikace vám ušetří spoustu času a navíc je pro svépomocníky zcela zdarma!
Tahle aplikace vám umožní odesláním jednoho formuláře oslovit hned několik suběktů s žádostí o vyjádření. Návod jak používat Utility Report najdete zde:https://mawis.eu/caste-dotazy/.
U každé položky opět uvádíme adresu kde o ní požádat, případně cenu (pokud se platí). Obecně platí že všechny subjekty mají na vyjádření 1 měsíc, ve většině případů nám ale odpověď přišla do týdne.

 

2.1 CETIN a.s. Praha – vyjádření

Žádost vygenerována přes Utility Report – odeslána automaticky

 

2.2 ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci distribuční sítě

Žádost vygenerována přes Utility Report – odeslána automaticky

 

2.3 ČEZ Distribuce, a.s. – stanovisko pokud je ochranné pásmo

Pokud vám přijde od ČEZu sdělení o existenci sítí, kde je napsán střet s NN, VN nebo VVN, musíte si zažádat o jejich stanovisko ke stavbě. Tuhle žádost podáte jakmile budete mít hotovou projektovou dokumentaci. Žádost o stanovisko podáte e-mailem na adresu info@cezdistribuce.cz. Do žádosti napište:
…………..
Dobrý den.
Žádám o stanovisko k ochrannému pásmu.
V příloze je kompletní PD zamýšlené stavby a žádost.

Děkuji.
Jméno, příjmení
Telefon
…………..
Do přílohy dejte projektovou dokumentaci (ideálně zabalenou v ZIPu) a také naskenovanou vyplněnou žádost s vaším podpisem. Žádost o stanovisko najdete zde: https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/formulare/zadostochrannepasmo_form.pdf
Vzor vyplnění žádosti najdete zde:

Jen upřesním že budete potřebovat smlouvu o připojení k distribuční soustavě (bod 2.4). V žádosti o stanovisko k ochrannému pásmu uveďte číslo smlouvy, ať si to ČEZáci můžou správně přiřadit.
Vydání stanoviska je zdarma, trvalo cca 10 dní.

 

2.4 ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o trvalé připojení k distribuční soustavě

Pokud chcete postavit dům, musíte mít smlouvu s ČEZem (nebo minimálně smlouvu o budoucí smlouvě).
Začněte tím že si podáte žádost o připojení zde:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/pro-odberatele/zadost-o-pripojeni
Do 30ti dnů vám přijde návrh smlouvy a dále už to budete řešit s ČEZem, podle toho zda budete budovat novou přípojku, nebo už máte na pozemku antoníček.
POZOR! Vybudování nového přípojného místa může trvat klidně 1 rok! Tady opravdu začněte co nejvíce s předstihem. Za připojení se platí podle toho jaký máte rezervovaný příkon. My platili 13000 kč

 

2.5 ČEZ ICT Services, a.s. Praha – sdělení

Žádost vygenerována přes Utility Report – odeslána automaticky

 

2.6 ČEPS

Žádost vygenerována přes Utility Report – odeslána automaticky

 

2.7 Telco Pro Services, a.s. Praha – sdělení

Žádost vygenerována přes Utility Report – odeslána automaticky

 

2.8 GridServices, s.r.o./GasNet Brno – stanovisko, stavební režim

Krok 1. – Tady bude potřeba projektová dokumentace. V prvé řadě musíte požádat o stanovisko k existenci plynového zařízení. Budete k tomu potřebovat z projektové dokumentace situační výkres. Také jsem jako přílohu přidal výstřižek z katastrální mapy. Během zadávání žádosti vyberete z možností „Předprojektová příprava“ a napíšete do žádosti že chcete informace o pozici plynárenského zařízení a podmínky pro vypracování PD. Žádost zadáte zde:
https://www.gasnet.cz/cs/ds-zadost-o-stanovisko/
Jakmile vám jejich vyjádření přijde (1-2 týdny), předejte jej projektantovi. Najdete v něm pozici plynárenských zařízení v okolí nebo na vašem pozemku. Tyto údaje musí projektant zahrnout do projektové dokumentace.

Krok 2. – Jakmile to bude mít hotovo, zažádáte si o stanovisko a informace o stavebním režimu na stejné adrese jako výše, jen při zadávání zvolíte „Povolení stavby – územní/stavební režim“. Jako přílohu vložíte projektovou dokumentaci. Na základě této žádosti vám přijde vyjádření zda distribuce plynu souhlasí se stavbou a jaké podmínky musíte dodržet.

 

2.9 GridServices, s.r.o./GasNet Brno – smlouva o trvalé připojení k plyn. zařízení

Pokud chcete stavbu napojit na plyn, musíte si vyběhat smlouvu o trvalé připojení k plynu. Tohle jsme neřešili, takže se o tom nebudu moc rozepisovat, snad jen to že žádost můžete podat zde:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni

 

2.10 VaK (případně jiný správce vodovodního a kanalizačního řadu) – vyjádření

Žádost vygenerována přes Utility Report – neodešle se ale většinou automaticky, ale v protokolu, který z Utility Reportu stáhnete najdete informace, kde o vyjádření požádat. V našem případě to bylo přes formulář na https://gis.vakvs.cz/vfe/, ale správců vodovodů a kanalizací je po celé republice spousta, takže musíte hledat toho svého.

 

2.11 Správce veřejného osvětlení – vyjádření

Žádost vygenerována přes Utility Report – záleží opět na vaší lokalitě. U některých se žádost odešle automaticky, u jiných musíte dle protokolu z UR kontaktovat správce sám (mailem, webový formulář, někdy i poštou)

 

2.12 České Radiokomunikace a.s. – vyjádření

Žádost vygenerována přes Utility Report – odeslána automaticky

 

2.13 T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření

Žádost vygenerována přes Utility Report – odeslána automaticky

 

2.14 Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření

Žádost vygenerována přes Utility Report – odeslána automaticky

 

2.15 Správce kabelové televize nebo kabelového internetu – vyjádření

Žádost vygenerována přes Utility Report – záleží opět na vaší lokalitě. U některých se žádost odešle automaticky, u jiných musíte dle protokolu z UR kontaktovat správce sám (mailem, webový formulář, někdy i poštou)

 

2.16 Dopravní inspektorát – vyjádření ke sjezdu

Tohle byla opravdu pakárna. Nejenom že pořádně nevíte na koho se obrátit, na internetu ale také moc informací nenajdete. Takže jsem volal, otravoval, psal maily, než jsem zjistil co se po mě chce a na koho se obrátit. Nutno podotknout že na webu policie najdete tak leda velké kulové.
Nakonec jsem vypátral že musím vyplnit žádost o stanovisko ke zřízení sjezdu. Vzor žádosti můžete stáhnout zde (upravte modré pole).

Poté se musíte na dopravním inspektorátu (pod který spadáte – okresní) podívat na koho žádost poslat. Pokud máte datovou schránku, pošlete žádost přes ni na datovku vašeho inspektorátu, oni si to tam už přiřadí a odpověď vám opět přijde na datovku. Pokud ne, musíte tam zavolat nebo na webu najít kontakt na někoho kdo je zodpovědný za úsek dopravního inženýrství. Tento člověk vám vyjádření vydá. Jako přílohu žádosti přidejte také situační a koordinační výkres z PD, výpis z katastru nemovitostí, výstřižek mapy z katastru a ideálně také souhrnnou technickou zprávu z PD. Pokud budou potřebovat něco navíc tak se ozvou. Tohle je nutné řešit co nejdříve, protože si opravdu dávají na čas a reakce přijde většinou až na konci 30ti denní lhůty.

 

2.17 Obecní úřad – stanovisko

Na obecní úřad si zajděte osobně jakmile budete mít hotovou projektovou dokumentaci. Na předem domluvené schůzce můžete se zodpovědným pracovníkem projít PD, zda má všechny náležitosti. Také vám pomůže vypsat všechny potřebné žádosti. Paní se kterou jsem jednal byla velice příjemná a ochotná. Okopírovala si několik listů z PD a vysvětlila co a jak. Žádost na vydání stanoviska jsme nakonec sepsali jednou větou ve znění: „Žádám o vydání závazného stanoviska k realizaci stavby RD na parcele číslo xxx/xx, kú Horní Dolní, podle předložené PD. S pozdravem Franta Pepa„. Na základě tohoto mi poté paní během 2 týdnů vydala stanovisko. Ověřte si ale, zda ve vaší obci nemají pro tuto žádost také přichystaný  formulář. Ze zákona na to mají měsíc.

 

2.18 Obecní úřad – existence sítí

Tuhle žádost podejte co nejdříve, nepotřebujete k tomu nic kromě katastrální mapy. Na obecní úřad se obraťte mailem nebo poštou. Nejlépe před tím ještě zavolejte a domluvte se co do žádosti napsat a jaké chtějí přílohy. Přijde vám vyjádření které sítě se u pozemku nachází a které můžete použít. Toto vyjádření slouží poté jako vstupní informace pro projektanta.

 

2.19 Obecní úřad – rozhodnutí o připojení ke sjezdu na místní komunikaci

Další dokument který je vyžadován stavebním úřadem při územním řízení. Pro jeho vyřízení už musíte mít hotovou PD (nebo minimálně koordinační výkres). Dále budete potřebovat vyjádření dopravního inspektorátu viz bod 2.16. V mém případě potřebovali ještě snímek z katastrální mapy a výpis z listu vlastnictví (ten můžete získat zde za poplatek 50kč). Tato žádost byla v naší obci zpoplatněna za 500kč. Opět mají až 30 dní na vyjádření

 • Žádost o zvláštní užívání cesty – připojení k obecnímu vodovodu – Jako speciální bod k obecnímu úřadu budete možná také jako my potřebovat podat žádost o zvláštní užívání cesty. Jde o to že vám tímto obec povolí připojit se k vodovodu, případně jiným sítím, které vedou pod obecní cestou nebo podél ní. Tohle není vyžadováno stavebním úřadem, ale podejte si tuto žádost spolu s žádostí o připojení k cestě. U nás byla cena za tuto žádost 1000kč.

 

2.20 Krajská hygienická stanice – závazné stanovisko

KHS vám musí vydat závazné stanovisko k vašemu projektu – hlavně tedy posuzují hlučnost vašeho tepelného čerpadla/klimatizace vůči vašemu okolí. V projektu tedy musí být zakresleny bubliny s decibely.
Potřebujete tedy mít vypracovanou PD a tuto jim spolu s žádostí odeslat. Podívejte se na stránky vaší KHS, jaké mají podmínky a formuláře. Pro náš kraj požadovali:

Písemnou žádost o vydání stanoviska adresovanou Krajské hygienické stanici.
V žádosti by mělo být uvedeno:

 •  přesný název stavby, která je předmětem podané žádosti
 • umístění stavby (adresa, pozemek, informace o parcele – stavební parcela, pozemková parcela, parcelní číslo, katastrální území)
 • identifikaci žadatele (název právnické osoby, příp. fyzické osoby podnikající, příp. fyzické osoby sídlo/místo podnikání, identifikační číslo), kontaktní údaje (např. telefon, e-mail)
 • v případě, že je stavebník zastupován, je nutno uvést přesné identifikační údaje zástupce a doložit platnou písemnou plnou moc k zastupování v předmětné záležitosti
 • datum podání žádosti, podpis žadatele (nebo zplnomocněné osoby)

Zpracovanou projektovou dokumentaci, která musí obsahovat:

 • situační plánek z katastrální mapy (umístění provozovny vzhledem k nejbližší obytné zástavbě, především k rodinným domům, bytovým domům, školským zařízením, zdravotnickým zařízením, jiným provozovnám atd., vzdálenosti je nutno uvádět v metrech)
 • Pokud máte v projektu tepelné čerpadlo, KHS vyžaduje i technický list navrženého TČ, aby mohli zkontrolovat zda souhlasí limity hluku uvedené v PD. (tady jsem měl sto chutí paní říct UTFG – „use the fucking google!“, ale raději jsem mlčel, skřípal zuby a technický list pro ni vygooglil sám)

V případě že se jedná o výrobní prostory tak poté ještě mnoho dalších dokumentů

Vzor žádosti stáhnete zde:

Odešlete buď datovkou na adresu vaší KHS, nebo stačí mailem na podatelnu.

 

2.21 Souhlasy sousedních vlastníků – stavba na cizím pozemku i přípojka (vyznačen na koordinačním nebo situačním výkresu)

S hotovou PD zajděte za vlastníky sousedních pozemků (které mají s vaším společnou hranici) a požádejte je o souhlas s vaším záměrem. Je nutné mít i souhlas obce, pokud váš pozemek sousedí s obecním. Obec vám souhlas dá spolu se stanoviskem (viz bod 2.17), ostatní majitele pozemků musíte navštívit osobně, nebo se s nimi domluvit jinak.
Vzor dokumentu pro souhlas sousedních vlastníků najdete zde:

Zároveň si musíte nechat odsouhlasit i koordinační výkres (včetně obce, pokud sousedíte s obecním pozemkem). Nechte je podepsat jak formulář, tak i na výkres do volného prostoru ať vepíšou „Souhlasím + podpis“. Pozor, souhlas musíte mít od všech vlastníků. V případě že sousedy neseženete nebo se nepodepíšou, pořád to neznamená že nemůžete dostat stavební povolení, jen je to komplikace která může schvalování dost prodloužit. Pokud si ale některý ze sousedů postaví hlavu a bude za každou cenu chtít vaší stavbu blokovat, pak je to problém který se může táhnout roky. V tomto případě je na místě zvážit, zda chci vedle takového souseda opravdu bydlet.

 

2.22 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO – závazné stanovisko

POZOR! Tohle musíte řešit co nejdříve, jakmile máte první návrh jak by mohl váš dům vypadat. Pokud spadáte do CHKO tak zbystřete. První věc co musíte udělat je zjistit si, jestli je vaše parcela v územním plánu vedená v zastavěné části obce nebo ne. Pokud ano, pak vyjádření CHKO většinou nepotřebujete (ale ověřte si to na stavebním úřadě). Pokud ne, mohou začít trable. Správa CHKO se vyjadřuje k tomu, jak váš budoucí dům bude vypadat aby zapadl do „rázu krajiny a okolní zástavby“. Mají většinou nějaký malý prospekt kde je napsáno co nesmíte mít. Realita je ale trošku jiná. Podle našich zkušeností (a potvrzených z několika zdrojů) se rozhodují zcela individuálně podle toho, jak se zrovna vyspí. Neexistuje jednotná metodika toho co mohou a nemohou zakázat.
Popíšu vám náš případ. Spadáme pod CHKO Beskydy. Podle jejich prospektu musíme mít dům obdelníkového tvaru s max 1 nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Sklon střechy 38°-45° (jinými slovy na bungalov zapomeň). Ok, to splňujeme, máme navržený dům 16x10m, sedlová střecha, obytné podkroví. Super. Posílám žádost na CHKO. V zápětí volá paní že mi nemůže povolit štítovou stranu 10 metrů, ale max 8-9 metrů širokou. Na dotaz proč mi odpovídá „protože se mi to nelíbí“. Na argument že v okolí je každý dům jiný a většina jsou šumperáky nereaguje. Očividně byla neoblomná a my naštvaní a zoufalí…co s tím?
Řešení bylo vlastně docela jednoduché. Dali jsme plnou moc pro jednání s SCHKO projektantovi, který se s nimi tak dlouho dohadoval, až nakonec couvli a podepsali. Ano, bylo to za cenu drobných ústupků v projektu, ale nakonec jsme byli spokojeni a paní na CHKO snad také. Jedinou radu, kterou vám tady dám je – plná moc projektantovi a šetřete nervy na jiné věci.

 

2.23 Hasičský záchranný sbor – nad 200m2

Nevyřizovali jsme, je potřeba pouze pokud váš budoucí dům bude mít více než 200m2 zastavěné plochy. pokud máte zkušenosti jak na to, dejte nám vědět, doplníme do textu.

 

2.24 Hypoteční banka, a.s. – závazné stanovisko, pokud stavba přesáhne 200m2

Nevyřizovali jsme, je potřeba pouze pokud váš budoucí dům bude mít více než 200m2 zastavěné plochy. pokud máte zkušenosti jak na to, dejte nám vědět, doplníme do textu.

 

2.25 Satvební dozor

Pro stavební povolení je také potřeba doložit, že máte zajištěný stavební dozor (při stavbě svépomocí). Takže si nějakého najděte a dejte mu podepsat prohlášení, které si stáhnete zde:

 

A to je vše k vyjadřovací části. Není toho málo, co?

Máme hotovo, jdeme dál. Nyní jde už do tuhého, začíná část schvalovací. Ještě před tím, než začne schvalovací část, je potřeba aktualizovat a zkontrolovat projektovou dokumentaci. Každý dobrý projektant ví, že jeho práce s první verzí PD neskončila.  Zde je několik věcí, co musí být v PD aktualizováno před tím než ji donesete na úřad:

 • Do PD MUSÍ být ze zákona zapracovány podmínky správců sítě, od kterých již máte vyjádření a kteří si nějaké podmínky stanovili (ČEZ, Plynaři, VaK, Internet, dopravní inspektorát, adt.). Předejte tedy všechny vyjádření projektantovi a on je zapracuje to souhrnné technické zprávy, sekce B.1 , písmeno k)
 • Taktéž pokud Hydrogeolog stanoví nějaké omezení (např. zamítne možnost vsakování na pozemku atd), tyto musí být zapracovány do PD.

Také přidávám pár tipů co si zkontrolovat v PD, co dost často chybí nebo je špatně (tipy od paní ze stavebního úřadu)

 • samozřejmě PD musí obsahovat všechny výkresy jako krovy, hromosvod, vytápění, elektrické rozvody, základy…
 • Dost často se zapomíná na zakreslení přisávání. Ve výkresu by mělo být zakresleno nebo zmíněno jakým způsobem bude zajištěn přívod vzduchu do krbu, kotle…a jak bude vypadat odsávání z wc, koupelny, digestoře…
 • V koordinačním výkrese dost často chybí kóty pro zpevněné plochy, terasu, délka přívodu elektřiny (včetně vzdálenosti od sousedovic parcely), délka vodovodu, kanalizace atd. Tady opravdu záleží na jakého úředníka narazíte a jak moc detailní to bude chtít. Zapomeňte na poučky ze školy že pokud se dá kóta dopočítat z ostatních kót ve výkresu, tak se neuvádí. Po nás chtěli mít okótované absolutně vše a do detailu. Pokud víte pod kterého úředníka spadáte na stavebním úřadě, raději tam s PD a všemi vyjádřeními zajděte předem a pobavte se co je třeba dodělat, zabere to tak 30-60 minut, ale ušetříte si dost času na závěr.

 

Schvalovací část:

3.1 Městský Úřad, odbor ŽP – koordinované závazné stanovisko

Většina stavebních úřadů vyžaduje koordinované závazné stanovisko. Tento záhadně tvářící se dokument je ale vlastně zjednodušení pro stavebníka. Každý stavebník musí seznámit se svým záměrem různé odbory města (obce s rozšířenou působností). Jedná se zejména o odbor životního prostředí, odbor výstavby, odbor územního plánování. Od všech potřebujete kladné stanovisko ke svému záměru. No a koordinované závazné stanovisko je de facto sloučení všech těchto odborů do jednoho závazného stanoviska. Na městském úřadě pod který spadá váš stavební úřad určitě najdete na webových stránkách formulář, který vyplníte a podáte spolu s projektovou dokumentací. Dokumentace s žádostí pote udělá kolečko po všech dotčených odborech a cca do měsíce se vám vrátí. Pokud je vše v pořádku tak máte souhlasy všech dotčených odborů. Většinou budete muset jako přílohu k žádosti přiložit:

 • situace širších vztahů – mapový podklad 1:10 000 – 1: 5 000 s označením místa
 • projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu pro daný účel, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • hydrogeologický posudek (v případě možného ovlivnění podzemních vod)
 • plná moc v případě zastupování žadatele
 • jiné dle požadavků MÚ

3.2 Městský Úřad, odbor ŽP – závazné stanovisko pokud se bude povolovat Studna nebo ČOV

Podává se spolu s koordinovaným závazným stanoviskem (bod 3.1). Detaily neznáme, nevyřizovali jsme. Pokud máte zkušenost, dejte nám vědět, text doplníme.

3.3 Městský Úřad, odbor ŽP – rozhodnutí o odnětí ZPF nebo souhlas

Nevyřizovali jsme. Tohle sice nepatří úplně do schvalovací části, ale zařadili jsme to sem, protože toto rozhodnutí potřebujete pro vydání stavebního povolení. Nějaké informace najdete například ZDE. Každopádně tohle je třeba řešit hned na začátku. Pokud nemáte pozemek vyjmut ze zemědělského půdního fondu, není možné na něm stavět.

 

 

4 Společné oznámení záměru

A jsme v cílové rovince! V tomto případě se místo dříve podávaných dvou formulářů – „žádost o územní souhlas“ a „ohlášení stavby“ použije formulář pro „společné oznámení záměru“. Tohle je poslední krok k vysněnému stavebnímu povolení. Vše co jste dosud vyřídili, vyběhali, vypracovali, zabalíte do jednoho úhledného šanonu a spolu s 3. kopiemi PD a vyplněným formulářem společného oznámení záměru odnesete na stavební úřad. Formulář najdete na webu obce/města. Pokud ne, zeptejte se na vašem SÚ. Poté budete doufat že máte vše v pořádku a čekat na schválení. Pokud cokoliv chybí nebo je špatně, SÚ vás bude kontaktovat a požadovat doplnění. Pokud je vše OK, za pár týdnů máte stavební povolení v kapse. Obecně na to má SÚ opět 30 dnů, které lze prodloužit o dalších 30.

 

Dostali jsme se úplně na konec tohoto článku jak vyřídit stavební povolení a co je potřeba ke stavebnímu povolení. Doufám, že vám tento přehled pomohl ve vaší trnité cestě k vysněnému bydlení. Za případné chyby nebo neúplné informace se omlouvám, popisoval jsem zde hlavně cestu, kterou jsem prošel já. Jen na závěr dodám, pokud máte nějaké kačky navíc, raději se tohoto martýria ušetřete, zaplaťte projektantovi nebo specializované firmě za vyběhání povolení a šetřete síly na samotnou stavbu. Tohle je jen začátek stavebního pekla 🙂

Za případné komentáře nebo doplnění budeme velmi rádi.

Tony
Author: Tony

Blogger, průměrný hokejista, špatný kytarista, vášnivý jedlík, milující otec dvou dětí, GEEK, někdy trošku NERD, nadšenec do DIY

Shrnutí
Co je potřeba ke stavebnímu povolení
Název článku
Co je potřeba ke stavebnímu povolení
Popis
Co je potřeba ke stavebnímu povolení v roce 2021? Máte pozemek na kterém chcete stavět? To je teprve začátek dlouhé cesty. Než skutečně kopnete do země a začnete budovat svůj vysněný dům, čeká vás dlouhý maraton získávání všelijakých vyjádření, posudků a dokumentů, které budete potřebovat k podání žádosti na stavebním úřadě.
Autor
Vydavatel
ŘekniJak.cz
Logo vydavatele
Sdílejte tento článek na sociálních sítích:
Dík! Už se vám to líbilo