Stavba komínu, komínová sestava – Stavba domu svépomocí – Epizoda 13

V tomto díle vám ukážu jak probíhala stavba komínu. Jedná se o jednoprůchodový keramický komín.

Nejprve bylo nutné připravit základ komínu. První tvárnice je tedy uložena v betonovém loži a řádně vyrovnána pomocí vodováhy. Jakmile beton zatuhne, můžete začít se samotnou stavbou komínu.

Do první tvárnice jsem také vyříznul díru a vložil do ni ht trubku o průměru 5cm, která bude sloužit pro odvod kondenzátu z komínu. Ta bude později vyvedena do kanalizace. V komínové sestavě je standartně pouze miska na kondenzát, kterou ale je nutné pravidelně vylévat. Odvod kondenzátu do kanalizace vám zaručí že pokud odpadní misku v budoucnosti zapomenete vylét, nedojde k vyplavení kondenzátu do místnosti přes servisní dvířka.

Šamotové vložky komínu se lepí k sobě pomocí speciálního tmelu, který se musí smíchat s malým množstvím vody. Poměr najdete na obalu. Dává se tam opravdu málo vody, tmel postupným mícháním hodně řídne.

Před nanesením tmele na vložku ji nejprve navlhčete houbou. Poté tmel naneste v dostatečném množství na drážku.

Začněte postupně skládat a lepit jednotlivé bloky komínu. Tam kde budou servisní dvířka nebo vstup do komínu, vyřežte do tvárnice diamantovým kotoučem díry o požadovaných velikostech.

Dole jsou 2x servisní dvířka. Spodní jsou na vylévání kondenzátu a nad nimi revizní dvířka pro kouřovod.

Mezi vložku komínu a tvárnici vždy vložte izolaci. Kolem servisních otvorů ji seřízněte na požadovanou velikost.

Já jsem mezi nosnou zeď a komín podle doporučení vložil ještě 2cm kameninové vaty. Každou druhou tvárnici jsem ukotvil ke zdi pomocí kotvy s vruty.

Vždy nejprve uložte tvárnici do lepidla, pořádně vyrovnejte pomocí vodováhy. Poté naneste tmel na vložku a vložku umístěte do komína. Přebytečný tmel uvnitř komína setřete vlhkou houbou. Poté vložte izolační vatu. Takto postupujte až do konce.
V jednom dni byste neměli vyzdít více než 2-3m komínu. je nutné před další stavbou počkat až vytvrdne lepidlo.

Při prostupu stropem mezi patry by se komín neměl dotýkat stropu. Do vzniklé mezery jsem poté natlačil kameninovou vatu.

Při průchodu střechou už namísto tvárnic použijeme designové prstence. Také je nutné vyztužit minimálně 1m pod střechou a 1m nad střechou komín armováním. Pro to jsem zvolil závitové tyče, které zaliju řídkým betonem do otvorů v rozích tvárnic a prstenců.

Na konec se instaluje krycí deska komínu, přebývající vložku zaměřte a uřízněte a nalepte na konec límec na komínovou vložku.

Tony
Author: Tony

Blogger, průměrný hokejista, špatný kytarista, vášnivý jedlík, milující otec dvou dětí, GEEK, někdy trošku NERD, nadšenec do DIY

Summary
Stavba komínu, komínová sestava - Stavba domu svépomocí - Epizoda 13
Title
Stavba komínu, komínová sestava - Stavba domu svépomocí - Epizoda 13
Description

V tomto díle vám ukážu jak probíhala stavba komínu. Jedná se o jednoprůchodový keramický komín.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích:
Dík! Už se vám to líbilo