Co dělat při jaderném útoku

Nejdůležitější rady a postupy co dělat při jaderném ohrožení. Musíme doufat, že k takové situaci nikdy nedojde, ale je lepší být připraven.

 

JADERNÁ EXPLOZE

Jaderný výbuch může způsobit značné škody a oběti na životech v důsledku výbuchu, tepla a radiace, ale svou rodinu můžete ochránit tím, že budete vědět, co dělat, a budete připraveni, pokud k němu dojde. Jaderná zbraň je zařízení, které využívá jadernou reakci k vytvoření výbuchu. Jaderná zařízení jsou různá, od malých přenosných zařízení, která nosí jednotlivec, až po zbraně nesené raketami. K jadernému výbuchu může dojít s několikaminutovým varováním nebo bez něj.

Spad je nejnebezpečnější v prvních několika hodinách po výbuchu, kdy vyzařuje nejvyšší úroveň radiace. Trvá nějakou dobu, než se spad dostane zpět na úroveň terénu, často více než 15 minut v oblastech mimo bezprostřední zóny poškození výbuchem. To je dostatečná doba na to, abyste byli schopni zabránit významnému ozáření dodržováním těchto jednoduchých kroků:

 

VSTUPTE DOVNITŘ

Vejděte do nejbližší budovy, abyste se vyhnuli radiaci. Nejlepší je cihlová nebo betonová budova. Odložte kontaminovaný oděv a nechráněnou pokožku si otřete nebo omyjte, pokud jste byli po příchodu radioaktivního spadu venku. Prostředek na dezinfekci rukou před radioaktivním spadem nechrání. Pokud je to možné, nedotýkejte se očí, nosu a úst. Nepoužívejte na pokožku dezinfekční ubrousky.

Jděte do sklepa nebo do středu budovy. Nepřibližujte se k vnějším stěnám a střeše. Snažte se udržovat vzdálenost alespoň 1 metr mezi sebou a lidmi, kteří nejsou členy vaší domácnosti. Pokud je to možné, noste masku, pokud se ukrýváte s lidmi, kteří nejsou součástí vaší domácnosti. Masky by neměly nosit děti mladší dvou let, osoby, které mají potíže s dýcháním, a ti, kteří si je nedokážou sami sundat.

 

ZŮSTAŇTE UVNITŘ

Zůstaňte uvnitř po dobu 24 hodin, pokud místní úřady nevydají jiné pokyny. Pokračujte v sociálním odstupu nošením masky a udržováním vzdálenosti alespoň 1 metr mezi sebou a lidmi, kteří nejsou součástí vaší domácnosti. Rodina by měla zůstat uvnitř, tam kde se aktuálně nachází. Nepokoušejte se nyní přemisťovat mezi budovami, abyste se vyhnuli nebezpečí ozáření. Domácí zvířata držte uvnitř.

 

ZŮSTAŇTE NALADĚNI

Nalaďte se na všechna dostupná média, kde se dozvíte oficiální informace, například kdy je bezpečné opustit budovu a kam byste měli jít. Vysílačky na baterie a ruční vysílačky budou fungovat i po jaderném výbuchu. Mobilní telefon, textové zprávy, televize a internetové služby mohou být přerušeny nebo nedostupné.

 

JAK SE PŘIPRAVIT PRO PŘÍPAD JADERNÉHO VÝBUCHU

Připravte se TEĎ!

Určete si místa úkrytu. Určete si nejlepší místo pro úkryt v blízkosti míst, kde trávíte hodně času, například doma, v práci nebo ve škole. Nejlepší místa jsou pod zemí a uprostřed větších budov. Při dojíždění do zaměstnání si určete vhodné úkryty, které byste mohli vyhledat v případě výbuchu. Venkovní prostory, vozidla, mobilní domy NEposkytují vhodný úkryt. Hledejte sklepy nebo středy velkých vícepodlažních budov.

Ujistěte se, že máte sadu nouzových zásob pro místa, která často navštěvujete a kde byste mohli být nuceni zůstat po dobu 24 hodin. Měla by obsahovat balenou vodu, balené potraviny, nouzové léky, ruční rádio nebo rádio na baterie pro získání informací v případě výpadku proudu, svítilnu a náhradní baterie do základních předmětů. Pokud je to možné, připravte zásoby na tři a více dní.

Co si připravit pro případ evakuace:

 • Náhradní oblečení (teplé)
 • Doklady
 • Základní léky a zdravotní potřeby
 • Balenou vodu a trvanlivé potraviny alespoň na 24 hodin, ideálně na 3 dny.
 • Nejnutnější hygienické potřeby, respirátory
 • Rádio na baterie, svítilnu, nabíječku, náhradní baterie,vysílačky – pokud máte,
 • Zapalovač, nůž, lžíci, ešus nebo jinou nádobu, provaz
 • Deku nebo spacák

Připravenost vám umožní vyhnout se zbytečným výletům a řešit drobné zdravotní problémy doma, čímž se sníží zátěž center urgentní péče a nemocnic.

 

JAK SE CHOVAT BĚHEM OHROŽENÍ

Pokud jste varováni před hrozícím útokem, ihned vlezte do nejbližší budovy a odejděte od oken. To vám pomůže zajistit ochranu před výbuchem, teplem a zářením detonace. Pokud jste v době výbuchu venku, ukryjte se před výbuchem za cokoli, co by mohlo poskytnout ochranu. Lehněte si obličejem dolů, abyste ochránili odhalenou pokožku před žárem a odletujícími úlomky. Pokud je to možné, nedotýkejte se očí, nosu a úst. Pokud jste ve vozidle, bezpečně zastavte a skrčte se uvnitř vozidla.

Poté, co tlaková vlna pomine, vlezte do nejbližšího, nejlépe krytého místa, kde se ochráníte před případným spadem. Na nalezení vhodného úkrytu budete mít 10 minut nebo více. Uvnitř musíte být dříve, než začne padat radioaktivní spad. Nejvyšší úrovně venkovního ozáření ze spadu se objeví bezprostředně po příchodu spadu a pak se s časem snižují.

Sledujte aktualizované pokyny od pracovníků záchranných složek. Pokud vám bude doporučena evakuace, poslechněte si informace o trasách, úkrytech a postupech. Pokud jste se evakuovali, nevracejte se, dokud vám místní úřady neřeknou, že je to bezpečné.

V případě evakuace si naplánujte pobyt u přátel nebo rodiny. Informujte se u místních úřadů, které veřejné úkryty jsou otevřené.

 

CO DĚLAT POTÉ

Pokud jste byli venku během radioaktivního spadu, svlékněte si svrchní vrstvu kontaminovaného oblečení, abyste z těla odstranili popílek a radiaci. Pokud je to možné, nedotýkejte se očí, nosu a úst. Osprchujte se nebo se umyjte vodou a mýdlem, abyste odstranili kontaminaci z pokožky nebo vlasů, které nebyly zakryty. Pokud se nemůžete umýt nebo osprchovat, použijte utěrku nebo čistý mokrý hadr k otření nepokryté pokožky nebo vlasů. Očistěte všechna domácí zvířata, která byla po příchodu spadu venku. Jemně vykartáčujte srst svého zvířete, abyste odstranili veškeré částečky spadu, a umyjte zvíře vodou a mýdlem, pokud je to možné.

Je bezpečné jíst nebo pít balené potraviny nebo předměty, které byly uvnitř budovy. Nekonzumujte potraviny nebo tekutiny, které byly venku nezakryté a mohou být kontaminovány.

Pokud jste nemocní nebo zranění, poslechněte si pokyny, jak a kde vyhledat lékařskou pomoc, až vám úřady sdělí, že je bezpečné opustit budovu. Pokud jste nemocní a potřebujete lékařskou pomoc, obraťte se na svého lékaře, který vám poskytne instrukce. Pokud se nacházíte ve veřejném úkrytu, okamžitě informujte personál tohoto zařízení, aby mohl zavolat místní nemocnici nebo kliniku.

Zapojte se do komunikace se svým okolím ať už přímo, nebo telefonicky, elektronicky. Vězte, že je normální cítit úzkost nebo stres. Pečujte o své tělo a promluvte si s někým, pokud se cítíte rozrušení.

 

Nebezpečí související s jaderným výbuchem:

 • JASNÝ ZÁBLESK může způsobit dočasné oslepnutí na po dobu několika vteřin až minut.
 • RÁZOVÁ VLNA může způsobit smrt, zranění a poškození staveb ve vzdálenosti několika kilometrů od výbuchu.
 • RADIACE může poškodit buňky těla. Velké ozáření může způsobit nemoc z ozáření.
 • OHEŇ A ŽÁR mohou způsobit smrt, popáleniny a poškození staveb ve vzdálenosti několika kilometrů.
 • ELEKTROMAGNETICKÝ PULS (EMP) může poškodit elektrická zařízení a elektroniku několik kilometrů od výbuchu a způsobit dočasné poruchy ve větší vzdálenosti.
 • JADERNÝ SPAD je radioaktivní, viditelná špína a úlomky padající z výšky několika kilometrů, které mohou způsobit onemocnění osob, které se nacházejí venku.

 

Další informace o přežití

Můžete si také přečíst náš rozsáhlý návod jak přežít v divočině

 

 

Zdroje:

 • https://www.ready.gov/
 • https://www.cdc.gov/

 

Tony
Author: Tony

Blogger, průměrný hokejista, špatný kytarista, vášnivý jedlík, milující otec dvou dětí, GEEK, někdy trošku NERD, nadšenec do DIY

Sdílejte tento článek na sociálních sítích:
Dík! Už se vám to líbilo