Co je trvalý pobyt a jak ho změnit?

Pokud pátráte po tom, co je trvalý pobyt, v první řadě se zkuste podívat na zadní stranu svého občanského průkazu. Vidíte správně, adresa, kterou tam vidíte, odkazuje na vaše trvalé bydliště. Ptáte se ale, co přesně trvalá adresa znamená a k čemu slouží? Odpověď naleznete o pár řádků níže.

K čemu slouží trvalý pobyt?

Každý občan České republiky musí mít jeden trvalý pobyt, a ten má nahlášený na příslušném úřadě. Jedná se tedy o evidenční údaj, který slouží k úřední korespondenci. Samozřejmě za předpokladu, že nemáte nahlášenou jinou kontaktní adresu.

Trvalý pobyt musíte vyplnit téměř v jakékoli žádosti, registraci či formuláři v zaměstnání, bance nebo jiné instituci. Je to v podstatě jeden ze základních údajů, za jehož pomoci je možné ověřit vaši totožnost.

Možná vás to překvapí, ale trvalý pobyt nemůžete mít kdekoli. Řídí se totiž podmínkami stanovenými zákonem. Aby mohlo být nějaké místo nahlášeno k trvalému pobytu, musí být určené k bydlení nebo individuální rekreaci a mít číslo popisné, evidenční nebo rekreační. To znamená, že nemůžete mít trvalý pobyt nahlášený třeba uprostřed lesa nebo někde na louce. Je ovšem třeba si říci, že na chatě (bude-li zkolaudovaná) to možné je.

Trvalý pobyt je tedy informace, která je zavedena do systému evidence obyvatel a se kterou se pojí různá práva, jako například právo volit nebo se přihlásit na úřad práce, ale také povinnosti, jako je například placení poplatků za odpad apod. V podstatě kdykoli budete potřebovat vyřešit nějakou úřední záležitost, budete se muset obrátit na příslušné úřady v místě vašeho trvalého bydliště.

Jak trvalý pobyt změnit?

Změna trvalého pobytu je poměrně jednouchou záležitostí. V první řadě se musíte dostavit na ohlašovnu magistrátu města nebo městské části, kde předložíte pouze dva dokumenty. Jedním z nich je váš občanský průkaz a druhým doklad k užívání nemovitosti, čili list o vlastnictví či nájemní smlouva.

Pokud ani jedno z toho nemáte, postačí, když majitel nemovitosti nebo nájemník bytu zajde na úřad s vámi. Odhlášení z trvalého pobytu už řešit nemusíte, jelikož to příslušný úřad provede za vás.

Poplatek za změnu trvalého bydliště činí 50 Kč a spolu se změnou adresy vám bude vydán i nový občanský průkaz. Poté už vás jen čeká nahlásit vaši novou adresu trvalého pobytu na příslušná místa, jako je například vaše zaměstnání nebo banka.

andy22
Author: andy22

Sdílejte tento článek na sociálních sítích:
Dík! Už se vám to líbilo