Epizoda 1 – Pozemkové úpravy a lití základových pasů – Stavba domu svépomocí

Stavíme dům svépomocí a jednotlivé etapy výstavby vám přinášíme v tomto seriálu o stavbě domu. V prvním díle se podíváme na to, jak jsme připravovali pozemek na stavbu a vylili beton do základových pasů.

Nejdříve jsme pozvali bagr, ať sejme ornici v místě stavby a příjezdové cesty. Tuto ornici bagrista uložil na dohodnutém místě tak, aby nepřekážela v průběhu výstavby. Bude tam uložena po celou dobu hrubé stavby a poté opět použita po dokončení pozemkových úprav. Bagrista sejmul horních 20-30cm půdy, níže byla již půda jílovitá.

Sejmutí ornice

Před zahájením stavby jsme si na pozemek také navezli stavební suť ze sousední stavby, která bude sloužit k vytvoření provizorní příjezdové cesty k domu. Suť byla zadarmo, soused ušetřil za její likvidaci a já ušetřil za makadam na příjezdovku. Bagrista suť rozvezl do místa příjezdu a pořádně zajezdil a zhutnil. V budoucnu po příjezdovce budou jezdit bagry, domíchávače a jeřáby a tímto jsme téměř zadarmo připravili prostor aby se technika nebořila do hlíny.

Provizorní příjezd ze suti

Další den jsme začali s výkopem. Jelikož je stavba v mírném svahu, bylo nejdříve nutné srovnat pozemek pod budoucí stavbou. Na videu vidíte, že převýšení je v jednom místě téměř 3 metry. Bagrování a odvoz hlíny trval 2 dny, jelikož jsme měli na tuto fázi pouze jeden náklaďák a bagr dlouho čekal než odveze předchozí náklad. Odvoz hlíny na skládku při současných cenách nepřicházel v úvahu, chtějí cca 3000kč za náklaďák. Naštěstí jsme se včas domluvili s jiným stavebníkem nedaleko, že hlínu použije k zasypání svahu na svém pozemku. Vybagrovali a vyvezli jsme cca 50 náklaďáků, takže ušetřeno 150 000 za uskladnění hlíny.

Srovnávání pozemku před stavbou
Srovnávání pozemku před stavbou

Po srovnání pozemku v místě stavby jsme si nechali stavbu přesně zaměřit geodetem, který nám také vystavil protokol o zaměření stavby, který budeme potřebovat při kolaudaci. Poté jsem vápnem vyznačil základové pasy. Dále jsem z desek postavil stavební lavičky tak, aby se na nich daly vynést všechny rohy stavby. Výšku laviček jsem laserem zaměřil na nulový bod, tedy do výšky budoucí podlahy přízemí. Umístění stavebních laviček je zobrazen na tomto nákresu:

Schéma umístění stavebních laviček
Schéma umístění stavebních laviček. ŘekniJak.cz
Vyznačení základových pasů a umístění stavebních laviček

Poté opět přišel na řadu bagr. Ve vyznačených místech vybagroval základové pasy dle projektu. Zemina se opět odvážela k sousednímu stavebníkovi. Bylo toho 10 náklaďáků.

Bagrování základových pasů

Už během bagrování jsme průběžně začišťovali základovou spáru, připravovali prostupy a natahovali zemnící pásek a vývody hromosvodů.

Prostup kanalizace a vodovodu z odpadních trubek

Na prostupy jsme použili staré odpadní trubky s průměrem 20cm. Upevnili jsme je po stranách pomocí hrubých prken napevno, aby je beton později nevyplavil. Prostup pro elektřinu jsme vyřešili 10cm chráničkou.

Zemnící pásky a hromosvody jsou standartní, spojené spojkama a ve spojích jsme je ošetřili gumoasfaltem.

Na konci dne bylo vše připraveno na vylití betonem.

 

Tony
Author: Tony

Blogger, průměrný hokejista, špatný kytarista, vášnivý jedlík, milující otec dvou dětí, GEEK, někdy trošku NERD, nadšenec do DIY

Shrnutí
Epizoda 1 – Pozemkové úpravy a lití základových pasů – Stavba domu svépomocí
Název článku
Epizoda 1 – Pozemkové úpravy a lití základových pasů – Stavba domu svépomocí
Popis
Stavíme dům svépomocí a jednotlivé etapy výstavby vám přinášíme v tomto seriálu o stavbě domu. V prvním díle se podíváme na to, jak jsme připravovali pozemek na stavbu a vylili beton do základových pasů.
Autor
Vydavatel
ŘekniJak.cz
Logo vydavatele
Sdílejte tento článek na sociálních sítích:
Dík! Už se vám to líbilo